Dieta eliminacyjna a napady migreny – wyniki badania

Dodane przez admin

Migrena nietolerancja pokarmowa IgG zależna badania dieta

Migrena jest dolegliwością przewlekłą, której przyczyny nie są do końca znane. Typową metodą leczenia jej objawów jest farmakoterapia. Nowe badania wskazują, że ogromne znaczenie przy terapii migreny może mieć zmiana stylu życia, a w szczególności sposobu odżywiania. Badacze zastanawiają się, czy spożywane pokarmy mogą wywoływać epizody migreny, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie eliminować je z diety.

Zespół profesora Dowsona z King’s College Hospital w Londynie postanowił sprawdzić na grupie pacjentów cierpiących na migrenę, skuteczność diety eliminacyjnej w leczeniu choroby. Aby określić jakie składniki żywności wykluczyć z eksperymentalnej diety, posłużyli się badaniem stężenia (czyli miana) przeciwciał IgG we krwi przeciwko 266 składnikom pokarmowym. Podwyższone miano wskazywało na nietolerancję danego pokarmu i kwalifikowało go do eliminacji z żywienia w trakcie eksperymentu.

Badanie przeprowadzono na 46 pacjentach ze zdiagnozowaną migreną bez aury. Większość stanowiły kobiety, o średniej wieku wynoszącej 45 lat. Przeważająca część pacjentów cierpiała z powodu migrenowych bólów głowy od ponad 10 lat. Dotychczasowe próby ich leczenia metodami farmakologicznymi i za pomocą innych form terapii nie przyniosły istotnej poprawy zdrowia. Większość badanych przez ponad 15 dni w miesiącu odczuwała dolegliwości, co zaburzało ich codzienne funkcjonowanie. Doświadczali też innych nieprzyjemnych objawów w związku z bólem. Badani czuli się zbyt zmęczeni, by pracować, odczuwali rozdrażnienie, a ich koncentracja była na niskim poziomie. Dolegliwości bólowe osłabiały też ich zdolność do odpoczynku i snu. Średnia ocena nasilenia objawów u badanych w oparciu o kwestionariusz HIT-6 przed przystąpieniem do diety wyniosła 64.9. Wspomniana wcześniej ankieta służy do oceny stopnia natężenia bólu głowy i jej zakres wynosi od 48 do 78 punktów. Wynik powyżej 60 wskazuje na poważny wpływ dolegliwości bólowych na życie pacjenta.

Pacjenci przez 2 miesiące zastosowali dietę eliminacyjną uwzględniającą zalecenia oparte na wynikach testu na nietolerancję pokarmową. Niewielka grupa badanych po miesiącu przywróciła do swojego żywienia produkty wcześniej wykluczone. Za pomocą specjalnego kwestionariusza badacze oceniali skutki eksperymentu po miesiącu i po dwóch miesiącach od rozpoczęcia interwencji dietetycznej. Pacjenci dokonali oceny zmian nasilenia swoich dolegliwości przy zastosowaniu skali od 0 (od braku pozytywnych efektów leczenia) do 5 (bardzo wyraźnej poprawy stanu zdrowia).

Analiza kwestionariuszy wskazała, że znaczny odsetek badanych odniósł wyraźne korzyści zdrowotne w wyniku zastosowania diety eliminacyjnej. Aż 40% badanych stwierdziło zmniejszenie nasilenia i częstotliwości objawów już po miesiącu stosowania diety, a po dwóch miesiącach tak samo odpowiedziało 56% pacjentów. Największe korzyści zdrowotne odniosły osoby ściśle przestrzegające zaleconej diety. Co więcej, ponad 60% badanych, którzy przywrócili do swojego żywienia pokarmy wskazane jako źródło nietolerancji, stwierdziło nawrót lub zwiększenie intensywności symptomów migreny.

Jaki z tego wniosek? Dieta eliminacyjna oparta na rozpoznaniu przeciwciał IgG skierowanych przeciwko określonym pokarmom wykazuje korzystne działanie przeciwko objawom migreny. Restrykcje żywieniowe, bazujące na wykluczeniu nietolerowanych pokarmów mogą mieć zastosowanie u pacjentów odpornych na leczenie innymi formami terapii. Wykonanie testu na nietolerancje pokarmową IgG zależną pozwala uzyskać informację, które produkty wyeliminować z codziennego żywienia, by odczuć poprawę jakości życia. Właściwy dobór diety najlepiej przeprowadzić pod okiem dietetyka, tak aby wyeliminowane pokarmy zastąpić innymi, które nie wywołują reakcji organizmu, ale zapewniają dostarczenie koniecznych składników żywnościowych.

Literatura

1. Rees T.,Watson D., Lipscombe S., Speight H., Cousins P., Hardman G., Dowson A.J.:A prospective audit of food intolerance among migraine patients in primary care clinical practice, Headache Care 2005, 2(2):105-110